Publisert: 16.01.24

Ella Marie()

  • Pop
  • Joik
Portrettfoto av artisten Ella Marie
foto Mads Suhr Pettersen

Spiller:

  • torsdag 8. august
  • kl. 17:40
  • Vindfruen

Ella Marie er en samisk artist og aktivist fra Tana i Finnmark. Gjennom syv år som frontfigur i bandet ISÁK, har hun blitt hyllet for sin energiske scenepersonlighet og lidenskapelige formidling av joik. Nå har hun bestemt seg for å gå solo, med tidløs og kraftfull popmusikk på nordsamisk.

Hun har brukt plattformen sin til å kjempe for samiske rettigheter, og har gjennom en årelang innsats for å beskytte samiske landområder blitt anerkjent som en av de fremste aktivistene og rettighetsforkjemperne i Norge i dag.

Selv om Ella Maries musikk bærer tydelige budskap om fornorsking av det samiske folket og sorg over kulturtap, er musikken hennes en feiring av sterk samisk motstandskraft og samhold. På poetiske og banebrytende måter setter Ella Marie ord og toner på vonde følelser mange urfolk bærer på, i et forsøk på å forløse noe av det vonde. På denne måten inviterer Ella Marie sitt publikum inn i et personlig og trygt rom, hvor stoltheten over den rike samiske kulturarven står i fokus.