Bestill foredrag

Øyafestivalen har kompetanse innen arrangementsplanlegging, booking, mat, bærekraftige arrangementer, kommunikasjon, servering, økonomi, frivilligorganisering, markedsføring, sikkerhet, arenautvikling, partnersamarbeid, festivallogistikk og mye annet.

Flere av disse fagområdene kan vi tilby foredrag og presentasjoner om. Ta gjerne kontakt for lengde, format, pris og kalender. Si ifra om du har bestemte behov for en type faglig innhold, eller se liste med eksempler under.

  • Bærekraft på Øyafestivalen. I 2019 ble Øyafestivalen kåret til verdens grønneste festival. Vi forteller om hvordan Øya jobber med bærekraft i praksis, resultater og utfordringer.
  • Bærekraft og kommunikasjon. Festivalens bærekraftsarbeid har alltid involvert publikum, frivillige, partnere og leverandører. Her forteller Øya hvordan de har jobbet helhetlig med bærekraft i over 20 år, og hvordan de kommuniserer arbeidet rundt det.
  • Krav, samarbeid eller begge deler? Øyafestivalen stiller høye krav til alle de jobber med, men hvordan gjøres det arbeidet i praksis? Vi forteller også om hvordan vi bruker festivalen som testarena for nye løsninger. 
  • Ingen mer engangsplast. En fortelling om hvordan Øyafestivalen har klart å fjerne fire tonn engangsplast. Festivalen er i dag helt fri for engangsplast på publikumsområdet.
  • Gjenbruksglass. Hvorfor og hvordan festivalen har gått over fra engangsglass til gjenbruksglass. Gjennomgang av resultater, funn og anbefalinger til arrangører som ønsker å bytte fra engangsløsning til gjenbruk i servering.
  • Lokal forankring og samarbeid. Øyafestivalen har fra start vært opptatt av å styrke den lokale musikkscenen og bygge opp under Oslo som kultur- og opplevelsesby. Festivalen forteller mer om hvordan de har bygget på lokale samarbeid i reisen mot globale ambisjoner om å være en av verdens grønneste festivaler og en av verdens beste urbane festivaler. 
  • Miljøhåndboka - en introduksjon. Siden 2004 har Øyafestivalen laget Miljøhåndboka. I 2023 er den relansert i ny utgave, i samarbeid med NKA. I dette foredraget får dere en innføring i boka, og en kickstart på arbeidet med det helt praktiske miljøarbeidet.
  • Miljøhåndboka - en workshop. Foredraget "Miljøhåndboka - en introduksjon" kan kombineres med en workshop av ønsket omfang og størrelse.