Publisert: 04.07.24

Øyafestivalen x Offshoot Tours

  • Bærekraft
Øyafestivalen har et prosjektsamarbeid med britiske Offshoot Tours

Vi har mottatt støtte fra Kulturrådet og britiske Arts Council til prosjektet Green Harmony, der vi skal utforske hva som er den mest miljøvennlige måten å turnere fra UK til Norge på – uten å bruke fly.

Gjennom våren 2024 har Øyafestivalen vært en del av tredje runde av programmet International Touring and Environmental Responsibility – et samarbeid mellom Arts Council England, Statens kunstfond Danmark og Kulturrådet her i Norge., ledet av britiske Julie's Bicycle. En del av programmet har vært å utvikle samarbeid på tvers av landene for å søke om støtte til å gjennomføre prosjekt, og vårt R&D-prosjekt Green Harmony, utviklet i samarbeid med britiske Offshoot Tours, er et av prosjektet som har fått innvilget prosjektstøtte.

Les mer om ITER og prosjektene som har mottatt støtte på Kulturdirektoratets nettside.

Green Harmony har et ambisiøst mål om å endre hvordan musikkbransjen, som har store utslipp fra flyreiser, tenker om å turnere miljøvennlig, der inkludering og kunnskapsdeling er sentrale fokusområder for oss. For Øyafestivalen utgjør flytransport for artister 30% av våre totale klimagassutslipp, og vi er alltid på jakt etter måter å redusere dette på der det er mulig.

Offshoot Tours er et lite, kvinnedrevet turnebyrå, startet av Jojo Khor og Vanessa Govinden i 2023. Selskapet jobber med å skape jobbmuligheter for marginaliserte grupper gjennom å bygge et internasjonalt nettverk for crew, sjåfører og turnemanagere som identifiserer seg som kvinne/queer/PoC.

Vi gleder oss til å samarbeide med Offshoot Tours for å virkelig gå grundig til verks for å tenke annerledes om hvordan artister kan reise når de skal spille hos oss. Vår partner Green Producers Club er også involvert i prosjektet med verktøyet Green Producers Tool, som skal brukes både som planlegging- og rapporteringsverktøy.

Tusen takk til Arts Council England, Statens kunstfond Danmark, Julie's Bicycle og Kulturrådet!